EğitimMenüde yer alan tüm ürünlerin hazırlanışı, genel temizlik eğitimi ve ürün satış kontrolü firmamızın eğitim alanında bir bütünlük sağlamaktadır.